Üldfüüsiline treening

Üldfüüsiline rühmatrenn
Üldfüüsilise rühmatrenni eesmärk on parandada treenija füüsilist vormi ja kehatunnetust, sh tasakaalu, koordinatsiooni, kiirust, vastupidavust ja jõudu. Treeninguvahenditena kasutatakse keharaskust, sangpomme, topispalle, kange, hüppekaste jne, et kehast saaks ilus ja hästi funktsioneeriv tervik.

Üldfüüsiline rühmatrenn kestab 1 tund.

Algajad
Algajate grupis pöörame erilist tähelepanu harjutuste tehnikale, et vältida nende sooritamisel vigastusi. Intensiivsus on madalam kui üldfüüsilises rühmatrennis. Spordikomiteega liitudes soovitame alustada sellest grupist.

Algajate trenn kestab 1 tund.

Avatud saal
Avatud saali on oodatud ka need, kes ei ole Spordikomitee liikmed. Kasutada on võimalik kõiki saalis olevaid vahendeid ja tahvlil on kirjas erinevad kavad, kui endal puudub trenniidee. Kohapeal on ka treener, kes õpetab vajaduse korral korrektset tehnikat ja aitab tekkinud küsimusi lahendada.